Seroz Otit ( Kulakta Sıvı Birikmesi )

Hastalık genellikle çok sinsidir. Ailelelerin bu konuda uyanık olması gerekmektedir. Mümkün olan en hızlı şekilde tıkanıklığın açılması gerekmektedir.
Seröz otit yani kulakta sıvı birikmesi aslında bir hastalıktan çok başka etmenlerin sebep olduğu orta kulak havalanma bozukluğu sebebiyle orta kulakta bazen şeffaf bazende daha koyu sümüksü bir sıvının birikmesini anlatan bir terimdir.
BULGULAR
Hastalık genellikle çok sinsidir. Ailelelerin bu konuda uyanık olması gerekmektedir. Öncelikle sağlıklı nefes alamayan , gece horlayan, sık boğaz anfeksiyonu geçiren çocuklarda kulaklar da sıvı birikmesi olabileceği akılda tutulmalıdır. Bunlara ek olarak okul başarısı düşen, seslendiğinizde sizi duymayan veya umursamayan, televizyonun sesini çok yüksek dinleyen çocuklarrın mutlaka bir KBB muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan timpanometrik inceleme hastalığın varlığını kesin olarak gösterecektir. Bu test sonderece basit ağrısız bir şekilde kulak basınçlarının ölçülmesine dayanır. Negatif basınç çıkması klinik muayene ile birlikte tanı koydurur.
NEDENLERİ
Birçok sebep olabilmesine karşın çocuklarda ve erişkinlerde sıklığı değişen sebeler mevcuttur. Bunların ortak yönü östaki borusunun yani genizden ortakulağa hava geçişin sağlayan yapının çalışmasını bozmalarıdır. Östaki fonksiyonlarında bozukluk olduğunda buradan orta kulağa yeterli ve zamanında hava geçişi olmaz. Orta kulaktaki hücreler solunun epiteli yapısındadır. Bu nedenle ortakulaktaki havayı emerler. yeterince havalanmayan bir orta kulakta zamanla bir negatif basınç oluşur. Bu da zamanla hem hücrelerdeki sıvının dışarı çıkmasına hemde kulak zarında çökmeye sebep olur. Bu durum uzun süre devam ederse adeziv otit denilen geri dönüşsüz kulak hasarına ve zarın orta kulağa yapışarak esnek yapısını kaybetmesine sebep olur. Daha ileri aşamalarda bu hastalar kolesteatom denilen yıkıcı kronik orta kulak enfeksiyonlarına adaydır.
Östaki borusunun fonksiyonunu bozan etmenler çocukluk çağında ensık olarak geniz etleri sinüzitler ve alerjik rinitler olmakla birlikte erişkin hastalarda bu sebeplerin başında burun kemiğndeki eğrillikler kronik sinüzitler nazal polipler gelmektedir.
TEDAVİ
Mümkün olan en hızlı şekilde tıkanıklığın açılması gerekmektedir. bu şu anlama geliyor. hastanın eğer geniz eti var ve tedaviye rağmen gerilemiyor veya sinüziti tedaviye cevap vermiyorsa öncelikle bu problemlerin cerrahi olarak halledilmesi ve bu sırada kulak zarına geçici olarak tüp takılması gerekmektedir. Tüpler genellikle 6 ay 1 yıl arasında kulakta kalmalıdır. bu orta kulak mukozasının kendini toplayıp sağlıklı yapıya kavuşması için gereklidir. parasentes yani kulak zarının delinerek sıvının boşaltılması mukozal hasarı gidermediği için tercih edilmez. parasentez yapılan hastalarda sıvı birikiminin devam ettiği izlanmaktedir.
Unutmamak gerekir ki seröz otit çok sinsi bir hastalıktır ve uzun dönem takipleri gerkmektedir. Tedavi sonuçları oldukça başarılıdır. Ve genellikle hiçbir sekel bırakmadan tedavi edilebilmektedirler. Ailelerin bu konuda uyanık olmaları ve çocuklarında ki değişiklikleri gözlemlemeleri önemlidir.