Sinüzit

Hastanın gayet normal olarak değerlendirdiği halsizlik, yorgunluk, hafif başağrısı gibi müphem şikayetlerden daha alevli ateş, burun akıntısı, koku, öksürük, balgam vb şikayetlere kadar uzanan bulgular olabilmektedir.
SİNÜZİT NEDİR?
Yüzümüzde bulunan ve görevi havayı nemlendirmek, süzmek, kafamızın ağırlığıni azaltmak ve sesimizin rezonansını sağlamak olan boşluklarda yeleşen enfeksiyonlara genel olarak sinüs enfeksiyonu anlamında sinüzit denir. Sinüzitler yerleşim yerine , süresine, burun içinde oluşturduğu hasara göre farklı değerlendirilir. ve herbirinin tedavisi birbirinden ayrıdır.
SİNÜZİT SEBEPLERİ NELERDİ
Genel olarak sinüzit olabilmemiz için bir tıkanıklığın oluşması gerekmektedir. Yani sinüs için havanın girememesi ve sinüs içinde oluşan doğal salgının boşaltılamaması gerekir. İşte burda felsefi olarak bir tartışma yapılması tedavi planı açısından oldukça önemlidir. havalanmayı bozan sebebin ortadan kaldırılması ve sağlıklı nefes alan bir burun yapısının sağlanması çoğu zaman sinüs enfksiyonlarının kendiliğinden ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Bu sebeple sinüzitin burun tıkanıklığına sebep olması aslında burun tıkalı olduğu için sinüs enfeksiyonlarının olaması anlamına gelmektedir. Burada tartışılması gereken burun tıkanıklığı sebeplerinin neler olduğu ve bunların tedavi seçenekleridir. Olaya bu alternatif bakış açısıyla bakıldığında sinüzitlerin oldukça büyük bir kısmı tamamen tedavi edilebilmektedir. Bazı istisnai durumlar hariç % 90 larda başarı oranlarına erişilebilmektedir.
Sinüzitlerin çok büyük bir kısmı bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle gerçekleşir. Yukarıda belirtiğimiz sebeplaerden dolayı havalanamayan sinüs mukozasının doğal salğısının üzerinde biriken ve çoğalmak için uygun ortam bulan bakterilerzamanla oldukça fazla üreyerek bulunduklar sinüsün hem salgılarını koyu, yeşil, kötü kokulu hale getirir. Hemde mukozanın kalınlaşmasına kistlerin oluşmasına ve yapısal bozulmalara sebep olurlar.
SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sinüzit belirtileri çok geniş bir yelpazede izlenebilmektedir. Hastanın gayet normal olarak değerlendirdiği halsizlik, yorgunluk, hafif başağrısı gibi müphem şikayetlerden daha alevli ateş, burun akıntısı, koku, öksürük, balgam vb şikayetlere kadar uzanan bulgular olabilmektedir.
Bu bulgular genelde sinüzite yol açan sebeple çok ilişkilidir. Örneğin allerjik rinite bağlı sinüzitlerde yoğun akıntı, öksürük, göz ve burunda kaşıntı izlenirken burun kemiğindeki eğriliklere bağlı sinüzitlerde sadece burun tıkanıklığı ve başağrısı olabilir.
TEDAVİ
Tedavi planı yapılırken sebebe yönelmek herzaman başarı şansını atrırır. Bunun için radyolojik görüntüleme ile öncelikle sebep tespit edilir. Daha sonra buna yönelik tedavi hastanın da durumu dikkate alınarak planlanır.
Tedavi spektrumu antibotik tedavisinden endoskopik fonksiyonel sinüs cerrahisine kadar uzanmaktadır.